Om projektet

Diskrimineringskartan är ett projekt från RFSL Ungdom som syftar till att motverka transfobi, homofobi och rasism i skolan genom att synliggöra diskriminering, hatbrott och kränkningar.

Diskrimineringskartan är ett nationellt projekt finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och drivs av RFSL Ungdom i syfte att motverka homo-, transfobi och rasism i grund- och gymnasieskolan.

Projektet är internetbaserat och erbjuder via en hemsida (diskrimineringskartan.se) möjlighet för den som är utsatt för eller ser diskriminering, kränkningar eller hatbrott att anonymt berätta om detta.

Rapporterna visas i en Sverigekarta där en kan läsa om vad som händer lokalt. Anonymiteten möjliggör att kunna berätta om sådant som en kanske annars inte hade vågat anmäla eller som ansetts vara en ”för liten” händelse för att kunna drivas juridiskt.

Den som rapporterar kan ange att den vill bli kontaktad och erbjuds då kontaktmöjligheter till stödåtgärder. Om det finns många rapporter i en region kan RFSL Ungdom kontakta skolansvariga för att förebygga diskriminering och kränkningar och inleda en dialog kring hur arbetet kan förbättras.

Projektledare är Leo Andrea Nordwall: leoandrea@rfslungdom.se