Viktigt meddelande: från och med hösten 2015 kommer Diskrimineringskartan ha minskad bemanning. Alla är fortfarande välkomna att lämna rapporter ändå men det kan ta väldigt lång tid innan de publiceras. Vi beklagar detta.

Kartan visar diskriminerande och kränkande händelser i skolor som har inrapporterats till RFSL Ungdom. Du kan klicka på symbolen för att läsa mer om vad som har hänt. Klicka här för att lämna en egen rapport.

Mer Information

Alla rapporter är anonyma och kontrollerade av RFSL Ungdom. Materialet är inte att betrakta som ett statistiskt underlag.